ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP

Đèn chiếu sáng khẩn cấp là thiết bị hỗ trợ chiếu sáng trong các trường hợp có sự cố như mất điện, cháy nổ, tình trạng buộc di chuyển khẩn cấp.