• 13b86f35093af064a92b1.jpg

Lưới an toàn 2,5cm

Chuyên mục: LƯỚI CÔNG TRÌNH


Mắt lưới, 2,5cm x 2,5cm
Khổ: 4m, 3m, 2m, 1,5m x 50m
Chất liệu: polyester mềm
 

Chi Tiết Sản Phẩm

Mắt lưới, 2,5cm x 2,5cm
Khổ: 4m, 3m, 2m, 1,5m x 50m
Đường kính sợi: 400  diner (3mm)
Chất liệu: polyester mềm
Dung sai KLR (~2kg/ cuộn) 
Màu xanh lá, xanh blue…
Khả năng chịu nắng mưa: >3 năm